Zemyan Yayınları
Sosyal Medya

Beklenti -2


Aday adayları başvurusunu illerde yapılması göreceli olumluya işarettir.milletvekilikleri düşürülmüş,tutuklanmış binlerce yöneticisi tutuklu olan ve27 yıllık bu geleneğin üye sayısının 40 bin civarında kalmış olması karşısında ön seçime gidilmesi beklenemez. Merkez yoklaması ile yapılacak belirlemede örgütsel ölçüler mi, bireysel ölçüler mi sorularının cevabı merak konusudur.Ne tek başına parlemento çalışmalarını önceleyen,bürakratik seçenek,Nede parlementonun araçsal formasyonunu dışlayan bir seçenek tek başına yeterli değildir. Beklenen her iki seçeneği dengeleyen bir belirleme yapılması eşbaşkanlar şahsında merkezi komisyonun görevidir.Geçmişte merkezin salt tassarufu olarak ortaya çıkan tablonun yeterli olmadığı geçtiğimiz süreçte görülmüştür. Seçilecek kadroların geleneğin sahip olduğu paradigmayı yaşamsallştırma noktasında bir niteliğe sahip olması hayati önemdedir.